Algemene voorwaarden

Download algemene voorwaarden

​​​​Algemene voorwaarden Hengelo Kado & webshop

In de webshop vind je verschillende (Hengelo) producten en de Hengelo Kadokaart. Je koopt bij Stichting Hengelo Promotie . De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing.

Algemene voorwaarden Hengelo Kado
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de door Stichting Hengelo Promotie uitgegeven Hengelo Kadokaart. Door Hengelo Kado te gebruiken aanvaard je onderstaande productvoorwaarden en verbind je jezelf ertoe deze na te leven. 
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassingen op alle door Hengelo Promotie uitgegeven Hengelo Kado kaarten, in welke fysieke of digitale verschijningsvorm dan ook.
 2. De Hengelo Kadokaart heeft een waarde van €5, €10, €25 of €50 en is voorzien van een unieke 16-cijferige code en QR-code. Alleen originele Hengelo Kadokaarten kunnen worden ingewisseld. Beschadigde of anderszins onbruikbaar geworden Hengelo Kadokaarten kunnen niet worden besteed of omgewisseld. In geval van verlies, diefstal of onbevoegd gebruik door derden van deze unieke code vindt geen vergoeding of vervanging plaats. Neem in deze gevallen contact met ons op om te kijken naar de mogelijkheden.
 3. De Hengelo Kadokaart kan in meerdere keren worden uitgegeven en is niet inwisselbaar voor contant geld. Ook de restwaarde is onder geen beding inwisselbaar voor geld.
 4. Iedere Hengelo Kado kadokaart is twee jaar geldig vanaf de uitgiftedatum. Na de vervaldatum kan Hengelo Kado niet meer worden gebruikt. De geldigheidsduur is na te kijken via de saldochecker op www.webshop.uitinhengelo.nl. Hier vind je ook de algemene voorwaarden. Na deze twee jaar vervalt elke aanspraak op het saldo op de kadokaart.
 5. Het saldo en de uitgiftedatum van de kadokaart zijn te vinden via de saldochecker op www.webshop.uitinhengelo.nl. De datum die hier wordt aangegeven is leidend voor de geldigheid.
 6. Bij (poging tot) fraude en/of misbruik met de Hengelo Kadokaart, daaronder mede te verstaan het proberen te verzilveren van de Hengelo Kadokaart door falsificatie zal hiervan direct aangifte worden gedaan bij de justitiële autoriteiten en is Stichting Hengelo Promotie verder volledig gerechtigd haar volledige schade te verhalen.
 7. Contante betaling van (meerdere) kadobonnen is niet mogelijk.
 8. Stichting Hengelo Promotie is geen partij bij de koopovereenkomst tussen gebruiker van de Hengelo Kadokaart en betreffende deelnemende ondernemer. Stichting Hengelo Promotie is niet verantwoordelijk voor de aankoop van producten die door een gebruiker van de Hengelo Kadokaart bij een desbetreffende deelnemende ondernemer zijn gekocht. Hiervoor wordt verwezen naar de voorwaarden van de desbetreffende deelnemende ondernemer.
 9. Stichting Hengelo Promotie kan deze voorwaarden wijzigen. Het is raadzaam om deze voorwaarden telkens voor het gebruik te raadplegen.
 10. Stichting Hengelo Promotie kan op elk moment het aanbod van aangesloten ondernemers waarbij de Hengelo Kadokaart is in te wisselen aanpassen. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan het aanbod dat op enig moment op de website zichtbaar is of afgedrukt op Hengelo Kado zelf of bijbehorend drukwerk.
 11. In het geval van overmacht kan Stichting Hengelo Promotie het inwisselen van de Hengelo Kadokaart voor onbepaalde tijd opschorten.

Algemene voorwaarden webshop
We doen ons uiterste best om jou juist te informeren, maar het kan voorkomen dat de informatie in onze webshop per ongeluk onjuist is. Zodra wij dat merken, zullen we de informatie verbeteren. Als er levertermijnen worden genoemd is dat een indicatie, het kan voorkomen dat jouw bestelling later of eerder aankomt.


Identiteit ondernemer
Stichting Hengelo Promotie
Markt 8
7551 CG Hengelo
info@hengelopromotie.nl
Kamer van Koophandel: 08112766
BTW-nummer: 813117070B01

Bestelling en jouw gegevens
 • Zodra je in onze webshop iets bestelt en de online bestelprocedure afrondt, heb je met ons een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
 • De gegevens die je aan ons doorgeeft in de online bestelprocedure verwerken we conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens en ons privacy statement.
 • Deze Algemene Voorwaarden zijn te vinden op www.webshop.uitinhengelo.nl en www.uitinhengelo.nl/hengelokado.
Prijs
De geldende prijzen worden vermeld op de website. Onze prijzen zijn inclusief BTW en kunnen van tijd tot tijd wijzigen.

Verzendkosten

De verzendkosten zijn niet bij de prijs van de producten inbegrepen en worden afzonderlijk vermeld en in rekening gebracht.

Betaling
 • Wanneer je iets koopt via onze webshop, betaal je via Ideal.
 • Voor grote of zakelijke bestellingen kan je contact opnemen met Hengelo Promotie via info@hengelopromotie.nl of 074 -250 10 80.

Beschadigd?
 • Is het geleverde product beschadigd? Laat het ons weten. Wij kunnen dan het product herstellen of vervangen. Mocht dat niet mogelijk zijn, dan kan Stichting Hengelo Promotie het door jou betaalde bedrag terug betalen.
 • Stichting Hengelo Promotie is niet aansprakelijk voor schade of gevolgschade.
 • Aansprakelijkheid van Stichting Hengelo Promotie is beperkt tot het bedrag van jouw bestelling.
Herroepingsrecht
 • Binnen 14 dagen kun je afzien van je aankoop. Je kunt het product in deze periode zonder reden terugsturen en krijg je geld terug. Het product dient onbeschadigd te zijn. Ook een aangekochte en ongebruikte online kadobon kun je binnen 14 dagen terugsturen. Tijdens de bedenktijd ga je zorgvuldig om met het product en de verpakking. De bedenktijd gaat in op de dag nadat jij het product hebt ontvangen.
 • Indien je van dit herroeppingsrecht gebruik wilt maken kun je een e-mail sturen aan info@hengelopromotie.nl en aangeven dat je gebruik wilt maken van het herroepingsrecht en om welke producten het gaat.
 • Zo snel mogelijk, maar binnen de 14 dagen vanaf de melding via info@hengelopromotie.nl stuur je de producten/ Hengelo Kado retour of overhandig je deze aan Hengelo Promotie. Vergeet daarbij niet om het betalingsbewijs mee te sturen. Na ontvangst wordt het bedrag op de bankrekening gestort die je hebt gebruikt bij de aankoop. In het geval dat de kadobon is gebruikt bij een van de deelnemers vervalt de mogelijkheid om de aankoop te annuleren.
Klachtenregeling
 • Je mag als consument rekenen op toepassing van het Nederlandse recht. We vinden het vervelend als je niet tevreden bent. Heb je klachten? Neem contact met ons op, dan proberen we samen een oplossing te bereiken. Je kunt ons bereiken via info@hengelopromotie.nl of 074 – 250 10 80.
 • Stichting Hengelo Promotie heeft 4 weken de tijd om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze periode ontstaat er een geschil voorwaar mediation wordt ingeschakeld

Contact

Heb je vragen over de producten in de webshop? Neem contact met ons op via onderstaande gegevens. info@hengelopromotie.nl en tel: 074-250 10 80 – bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur